Nowości


Nie pamiętasz hasła?
Nie pamiętasz nazwy użytkownika?
Nie masz jeszcze konta? Rejestracja
Please update your Flash Player to view content.
Regulamin sklepu Drukuj Email

I Informacje ogólne

1. Składając zamówienie, Klient zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Sklep internetowy TWÓJ LIQUID zwany dalej Sklepem, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://twojliquid.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, 24 godziny na dobę przez cały rok.
3. Właścicielem Sklepu, zwanym w dalszej części Administratorem, jest

PHU Atlantic B.Staszczuk

KIRCHOLMSKA 2, 60-288 Poznan

NIP: 7790024196, REGON 004857045

4. Wszystkie ceny towarów w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
6. Sklep zastrzega sobie prawo wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży; do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie; wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian.

II Zamawianie towaru i potwierdzanie zamówień

1. Zamówienie można złożyć bezpośrednio tylko poprzez stronę internetową Sklepu, nie przyjmujemy zamówień złożonych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
2. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski, złożone tylko przez pełnoletnie osoby fizyczne (Klient deklaruje, że ma ukończone 18 lat), lub osoby prawne.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Potwierdzenie zamówienia następuje natychmiast po jego złożeniu i otrzymuje ono status "Do realizacji".
4. Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzenia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną.
5. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest:

 • a) rejestracja w sklepie poprzez podanie adresu e-mail, który pełni rolę loginu, hasła oraz danych do rachunku czy faktury. Dane te po zalogowaniu można zawsze zmienić w pozycji "Zarządzanie kontem" -> "Informacje o koncie".
 • b) wybór odpowiedniego produktu, jego atrybutów oraz liczby sztuk w koszyku
 • c) podanie danych potrzebnych do wystawienia faktury lub rachunku
 • d) podanie adresu, na który ma zostać przesłany zamówiony towar (tylko w przypadku, gdy jest on różny od adresu podanego do faktury czy rachunku)
 • e) potwierdzenie metody i kosztu wysyłki
 • f) wybór metody płatności: przedpłata na konto bankowe ( 50 1020 5558 1111 1218 5030 0080 )lub płatność poprzez Paypaln
 • g) akceptacja Regulaminu oraz deklaracja ukończenia 18. roku życia.
 • h) potwierdzenie zmówienia
 • i) dokonanie płatności - przy przedpłacie na konto należy w "Tytule wpłaty" wpisać nr zamówienia.

6. Po potwierdzeniu zamówienia Sklep wysyła Klientowi podsumowanie zamówienia wraz z linkiem do dedykowanej strony, na której można sprawdzać status zamówienia.
7. Poprzez potwierdzenie zamówienia, Klient potwierdza także, że wszystkie przekazane przez niego dane są prawdziwe.
8. Zamówienie należy opłacić do 14 dni od daty złożenia. Jeżeli w tym terminie zamówienie nie zostanie opłacone, zostanie ono anulowane.
9. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe i nie można nawiązać z nim kontaktu.
10. Większość prezentowanych produktów na stronie internetowej twojliquid.pl jest w magazynie. Może się jednak zdarzyć, że towar nie będzie dostępny w magazynie i zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe, o czym Klient zostanie powiadomony drogą emailową lub telefonicznie.
11. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zawarcia i realizacji umowy w ramach Sklepu.
12. Dane osobowe, które podaje klient (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufności i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu, nie są one udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom.
13. Zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 października 1997 r. każdy Klient ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia, a także prawo do zaprzestania ich przetwarzania, co należy zgłosić w formie pisemnej tradycyjnej lub e-mailowej.

 

III Termin realizacji i wysyłka

1. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 3 dni robocze od dnia potwierdzenia wpływu wpłaty na konto bankowe.
2. Administrator zastrzega sobie prawo przedłużenia 3 dniowego terminu realizacji, w przypadku gdy nastąpią nieprzewidziane i niezawinione przez Sklep okoliczności. Klient zostanie o tym powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
3. Wszystkie wysyłki realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej, paczką priorytetową. Zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej, przesyłka priorytetowa nie gwarantuje czasu dostawy. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie paczek wynikające z winy Poczty Polskiej.. Usługa wykonywana jest na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych. Ceny paczek reguluje Cennik Usług Poczty Polskiej.
4. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości i stanu przesyłki w obecności listonosza lub urzędnika pocztowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechaniczego przesyłki w trakcie transportu Klient ma obowiązek zgłoszenia tego faktu pracownikowi Poczty i spisania odpowiedniego protokołu reklamacyjnego, który powinien zostać podpisany przez osobę doręczającą i adresata przesyłki.

 

IV Gwarancja, zwroty

1. Każdy zakupiony towar w Sklepie jest nowy i objęty jest rękojmią/gwarancją producenta.
2. Z zakupionego produktu można zrezygnować w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki (bez podania przyczyny), zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów.
3. Rezygnacja może nastąpić tylko wtedy, gdy produkt:

 • a) nie był używany
 • b) nie został pozbawiony firmowego opakowania - pudełko, butelka
 • c) nie został uszkodzony lub zniszczony.

4. Towar należy przesłać na adres:

Twój Liquid

ul. Racjonalizatorów 3

61-453 Poznań

5. Produkt należy odesłać razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży i numerem własnego konta bankowego.
6. Koszt dostawy i odesłania przesyłki nie podlega zwrotowi i ponosi je Klient.
7. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
8. Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony, tak by nie uległ zniszczeniu w transporcie (produkt powinien wrócić w takim stanie w jakim został wysłany - prosimy nie stosować kopert).
9. W przypadku gdy powyższe warunki nie zostaną spełnione, zwrot towaru nie będzie rozpatrywany.
10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu, pieniądze przekazujemy przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto bankowe.

 

V Reklamacje

1. Każda reklamacja rozpatrywana będzie indywidualnie.
2. Reklamacje należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres reklamacja @ twojliquid.pl. Po otrzymaniu reklamacji, pracownik Sklepu skontaktuje się poprzez pocztę elektroniczną, w celu ustalenia powodu i sposobu rozwiązania reklamacji.
3. W uzasadnionych przypadkach, wymagany będzie zwrot reklamowanego towaru na koszt Klienta. Zwrot tego kosztu nastąpi w momencie uznania reklamacji.
4. Odpowiedzialność za zabezpieczenie i odpowiednie dostarczenie reklamowanego towaru, w stanie nienaruszonym i zgodnym ze zgłaszanym w e-mailu reklamacyjnym - ponosi Klient.
5. Reklamowany towar należy przesłać na adres

Twój Liquid

ul. Racjonalizatorów 3

61-453 Poznań

W razie zaginięcia przesyłki, reklamacja nie będzie mogła zostać uznana.

6. Nie przyjmujemy przesyłek reklamacyjnych za pobraniem.
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od daty uznania reklamacji.
8. Reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych przesyłki dokonanych w trakcie transportu, rozpatrywane będą tylko i wyłącznie, na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności listonosza lub urzędnika pocztowego, stwierdzającego jednoznacznie winę Sklepu.

 

V Ograniczenie odpowiedzialności

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za użycie produktów chemicznych dostępnych w Sklepie, niezgodnie z przeznaczeniem – opisanym na stronie poszczególnego produktu – które w sposób pośredni, bezpośredni lub przypadkowy wpłynęło na szkody materialne lub uszkodzenie zdrowia, ciała Użytkownika.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, pośrednie, bezpośrednie lub przypadkowe oraz nie ponosi kosztów odszkodowań za utracone zyski, straty dochodów lub utratę możliwości użytkowania – wynikające pośrednio lub bezpośrednio z korzystania ze Sklepu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w publikacji Sklepu.

 

VI Postanowienia końcowe

1. Wszystkie informacje, dane, fotografie, obrazy, rysunki, ikonki, opisy produktów, są chronione prawami autorskimi.
2. Znaki towarowe, handlowe, nazwy producentów i firm zostały wykorzystane na stronach Sklepu wyłącznie w charakterze informacyjnym i stanowią własność ich prawnych właścicieli.
3. Administrator ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Share this post

Zmieniony: Niedziela, 28 Lipiec 2019 20:29
 

Koszyk

VirtueMart
Twój koszyk jest pusty.

Zapłać bezpiecznie poprzez

 

paypal

Newsletter

Jeżeli chcesz jako pierwszy być poinformowany o nowościach w ofercie naszego sklepu


Imię i nazwisko:

Adres email:

Polityka Prywatności

Polecamy aromaty tytoniowe

Polecamy