Nowości


Nie pamiętasz hasła?
Nie pamiętasz nazwy użytkownika?
Nie masz jeszcze konta? Rejestracja
Please update your Flash Player to view content.
Glikol Propylenowy USP/EP 99,93% - TSP Drukuj Email

Produkt: GLIKOL PROPYLENOWY USP/EP 99,93%

Nazwa chemiczna: 1,2-Propanodiol

Wzór sum.: C3H8O2; CH3CH(OH)CH2OH

Nr CAS: 57-55-6

SPECYFIKACJA ANALIZY

Parametr oznaczony: Wg specyfikacji: Wynik
Zawartość glikolu propylenowego (USP), % (m/m)
>=99,8 99,93
Kwasowość (USP), ml 0,1N NaOH/10ml
<=0,2 0,02
Zawartość chlorków (USP), % (m/m)
<=0,007 odpowiada
Zawartość metali ciężkich (USP), ppm
<=5,0 odpowiada
Identyfikacja IR (USP)
zgodna z wzorcem odpowiada
Zawartość lotnych zanieczyszczeń organicznych (USP)
spełnia wymagania USP odpowiada
Pozostałość po prażeniu (USP), mg/50g <=3,500
0,48
Gestość w 20o C (USP), g/cm3 1,035 - 1,037 1,036
Kwasowość (EP), ml 0,1N NaOH/10ml
<=0,05 odpowiada
Temperatura wrzenia (EP), oC 184-189 185,6
Barwa (EP)
spełnia wymagania EP odpowiada
Zawartość metali ciężkich (EP), ppm
<=5,0 odpowiada
Gęstość względna 20/20 oC (EP) 1,035 - 1,040 1,039
Zawartość wody (EP), %(m/m)
typ 0,2 0,003
      
Produkt spełnia wymagania USP, EP.

Produkt spełnia wymagania:
 1. Obowiązujących przepisów prawnych - w szczególności:
  • Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 - w sprawie higieny artykułów spożywczych
  • 178/2002 - dotyczącego zasad i wymagań prawa żywnościowego
  • 1829/2003 i 1830/2003 - odnoszących się do artykułów spożywczych genetycznie zmodyfikowanych
  • 1881/2006 - dotyczących substancji zanieczyszczających
  • 1441/2007 - dotyczącego kryteriów mikrobiologicznych

        2. W zakresie wymagań zdrowotnych - w tym:

 • substancji użytych do jego wytworzenia
 • zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych - metali ciężkich, aflatoksyn, środków ochrony roślin, pozostałości środków weterynaryjnych, mikrobiologii i innych
i może być przeznaczony do spożycia przez ludzi.

Zaświadczamy, że produkt spełnia wymagania określone w wyżej wymienionej specyfikacji.

Kraj pochodzenia - Niemcy

Dokument opracowano w oparciu o świadectwo jakości producenta.

Share this post